Pored  prodaje  RICOH i HP aparata  imamo i veliki asortiman fotokopir aparata koje vam možemo rentirati. Veliki izbor, od manjih do profesionalnih multifunkcijskih uređaja kako bi svima mogli da izađemo sa najboljom varijantom u zavisnosti od potreba klijenta. Na izbor mašine najviše utiče mesečni obim štampe.

Kompletna ponuda napravljena je po sistemu "all inclusive", sa obračunskim periodom od jednog meseca i obuhvata:
-          Uređaj u kofiguraciji prilagođenoj zahtevu korisnika
-          Transport uređaja na adresu korisnika
-          Obuku korisnika prilikom instalacije
-          Redovno održavanje uređaja bez potrebe za pozivom servisa (serviseri sami obilaze mašine u odgovarajućim intervalima),
-          Repromaterijal neophodan za normalno fukcionisanje uređaja  (toner, developer, PCU...), bez dodatne naknade
-          Redovne zamene delova, bez dodatne naknade© 2024 NetPlanet. Sva prava zadržana.