Započnite proces digitalizacije dokumentacije

documentNapredak tehnologije donosi novu eru kada su dokumenti u pitanju. U poslovanju svake kompanije vremenom dolazi do nagomilavanja interne i eksterne dokumentacije.

U sklаdu sа člаnоm 24  Zаkоnа о rаčunоvоdstvu, prаvnа licа i prеduzеtnici dužni su dа  čuvајu rаčunоvоdstvеnе isprаvе, pоslоvnе knjigе i finаnsiјskе izvеštаје i dа оpštim аktоm оdrеdе оdgоvоrnа licа i pоslоvnе prоstоriје zа njihоvо čuvаnjе, kао i nаčin čuvаnjа.

 

 

 

Takođe, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, čuvanje i arhiviranje računovodstvenih isprava i finansijskih izveštaja moguće je svu ovu dokumentaciju čuvati na nekom elektronskom ili magnetnom mediju. Kompletnu dokumentaciju možete sačuvati na CD, računaru ili drugom digitalnom mediju, a jedini je uslov da vam oni budu dostupni za kasniju upotrebu.

Kompletnu dokumentaciju možete na jednostavan način prebaciti u elektronsku formu uz pomoć uređaja koje Vam možemo rentirati, a zatim uz pomoć našeg softvera kompletan materijal se iščitava smešta u bazu podataka, i na taj način na veoma brz i jednostavan način možete doći do bilo kog dokumenta preko pretrage, a poseban modul našeg softvera vam može omogućiti i evidenciju dokumentacije kada je u pitanju skladištenje dokumenata u papirnom obliku.

Digitalizacija dokumentacije je proces koji je u Srbiji započet. Budite među prvima koji će rasteretiti svoje poslovanje od bespotrebnog trošenja vremena na administraciju.

Imajući u vidu sve napisano, možemo da izvršimo digitalizaciju postojeće dokumentacije i njeno prebacivanje na cloud ili interno na vaš server. Na taj način imaćete kompletnu dokumentaciju kategorizovanu i lako dostupnu da preko predefinisanih polja za pretragu možete doći do bilo kog dokumenta u roku od nekoliko sekundi.


© 2024 NetPlanet. Sva prava zadržana.