Font Size

Cpanel

Započnite proces digitalizacije dokumentacije

documentNapredak tehnologije donosi novu eru kada su dokumenti u pitanju. U poslovanju svake kompanije vremenom dolazi do nagomilavanja interne i eksterne dokumentacije.

U sklаdu sа člаnоm 24  Zаkоnа о rаčunоvоdstvu, prаvnа licа i prеduzеtnici dužni su dа  čuvајu rаčunоvоdstvеnе isprаvе, pоslоvnе knjigе i finаnsiјskе izvеštаје i dа оpštim аktоm оdrеdе оdgоvоrnа licа i pоslоvnе prоstоriје zа njihоvо čuvаnjе, kао i nаčin čuvаnjа.

 

 

Opširnije: Započnite proces digitalizacije dokumentacije

Optimizacija štampe

Da li znate koliki su ukupni troškovi štampe u vašoj firmi ? Da li možete da kontrolišete svoje troškove štampe ? Imate li statistiku koliko je svaki od zaspolenih odštampao strana ?

Upravljanjem resursima za štampanje, imate kontrolu i možete upravljati svojim troškovima. Svedite vaše troškove na minimum.

Konkretan primer jedne firme kako je uštedela novac na štampi

sta je jeftinijiDa li ste ikada stavili na papir da vidite koliko vas koštaju troškovi korišćenja printera u vašoj firmi ? Kalkulacijom kojom se bavimo obuhvaćeni su troškovi za tonere i servis. Kao primer navodimo konkretnu situaciju zbog koje je jedna firma prešla sa korišćenja svojih štampača na iznajmljivanje multifunkcijih uređaja.

 

 

 

 

Opširnije: Konkretan primer jedne firme kako je uštedela novac na štampi

Prodaja kertridža za sublimacionu štampu SubliJet-R

sublijetrKertridž za sublimaciju SubliJEt-R ima dosta prednosti u odnosu na ostale boje.
Ovi kertridži su dizajnirani za Ricoh štampače od kojih je najpopularniji A4 format Ricoh GelJEt SG 3110DN.

 

 

 

 

 

Opširnije: Prodaja kertridža za sublimacionu štampu SubliJet-R

Šta je sublimaciona štampa ?

 

s-ricoh-3110

Ricoh sublimacioni štampač

Sublimaciona štampa se koristi za štampu na tekstil, keramiku, staklo… Za ovakvu vrstu štampe se koristi transfer papir uz pomoć kojeg odštampana aplikacija uz pomoć toplote I pritiska prelazi na ciljani material. Sublimaciono mastilo koje se nalazi na transfer papiru prelazi iz čvrstog u gasovito stanje I vezuje za odgovarajući materijal. Ukoliko se štampa prenosi na tkaninu, ona mora da sadrži određenu količinu poliestera, dok se drugi materijali ( keramika, staklo…) premazuju posebnim premazom kako bi sublimaciono mastilo moglo da se veže.

 

 

Opširnije: Šta je sublimaciona štampa ?

Ricoh štampači i fotokopir aparati

RICOH je globalna kompanija specijalizovana za proizvodnju kancelarijske opreme, velikih sistema za štampanje, sistema za upravljanje dokumentima i IT usluga. Većina kompanijskih prihoda dolazi od proizvoda, rešenja i usluga koje pospešuju interakciju između ljudi i informacija. RICOH mnogo ulaže u istraživanje i razvoj kako bi proizveo najbogatije i najinovativnije proizvode i usluge koje će zadovoljiti kreativne potrebe korisnika, a isto tako veruje da je vođenje računa o interesima društva i životne sredine integralan deo dobre poslovne prakse.

 

Opširnije: Ricoh štampači i fotokopir aparati